Veljekset Rönkä Oy

NAUDANRUHOJEN JAOTTELU IKÄPERUSTEISESTI

21.01.2016

Naudan ruhojen ikään perustuva jaottelu perustuu asetukseen maatalouden yhteisestä markkinajärjestyksestä EU 1308/1213.
Sen mukaan EU:ssa naudanruhot jaetaan luokkiin ikäperusteisesti:

Sonni A:    yli 12 kk, mutta alle 24 kk ikäinen urospuolinen ruho
Sonni B:    yli 24 kk ikäinen urospuolinen ruho
Mulli:         yli 8 kk, mutta alle 12 kk ikäinen naudan ruho
Vasikka:    alle 8 kk ikäinen naudan ruho
Hieho:       yli 12 kk ikäinen naaraspuolinen ruho
Lehmä:     poikineen lehmän ruho